שינדלר אחיקם - משרד עורכי דין
Shindler Achikam-Law Offices

פסקי דין בהם טיפל משרדנו:

1. עא 9881/09 חברת עבד אלחמיד נטור בקלנסווה בע"מ נ' דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ         
שופטים: א' א' לוי
מיני-רציו:
המבקשים, בעליה של תחנת דלק, חתמו על הסכם לאספקתם של דלקים עם המשיבה, בו פורטו מנגנון תמחורם של הדלקים ותנאי האשראי. ביום 16.7.08 שלחו המבקשים למשיבה הודעה בדבר ביטול ההסכם, הואיל ולטענתם היא הפרה אותו הפרה יסודית, בכך שגבתה תשלום גבוה מהמוסכם עבור הדלקים, לא זיכתה את המבקשים בהנחות כמתחייב מההסכם, ולא השתתפה בהנחות שנתנו ללקוחותיהם.
בעקבות זאת, פתחה המשיבה כנגד המבקשים שני תיקי הוצאה לפועל לגביית סכום של למעלה מ-2,500,00 ש"ח, שעניינם ביצוע שיקים אותם ביטלו המבקשים וכן ביצוע המשך...
מופעים ראשונים: אל חמוד נטור בקלנסויה בע"מ שופט ים: מאיר יפרח, עו"ד: אלון –, שינדלר אחיקם, רחמיל אלון –, שפריר –, דן שפריר – להחלטה במחוזי (16-12-2008): תא ...

2. רעא 7815/09 אופיר יונתן דוד נ' אקסלנס נשואה שרותי בורסה בע"מ
דירוג סופי: 03 שופטים: א' רובינשטיין , ס' ג'ובראן , י' דנציגר
מיני-רציו:
חרף המסקנה כי הוצאת צו איסור יציאה מן הארץ, כנגד המבקש, בדין יסודה, משהוגשה התנגדות לקיום השטר אין הוראות חוק ההוצל"פ ותקנותיו חלות עוד, ובמקומן חלות תקנות סדר הדין האזרחי. לפיכך, היה על ביהמ"ש להידרש לנושא הערבויות להבטחת נזקי המבקש.
    בתי-משפט – סעדים זמניים – עיכוב יציאה מן הארץ
    דיון אזרחי – סעדים זמניים – תנאים להענקתם
    בתי-משפט – סעדים זמניים – תנאי לנתינתם
מופעים ראשונים: אקסלנס נשואה שרותי בורסה בע"מ שופט ים: פוגלמן עוזי, עו"ד: פסי, עציוני, אחיקם שינדלר להחלטה בעליון (11-10-2009): רעא 7815/09 אופיר יונתן דוד נ' ... החלטה עליון 07/08/06   
    

    

    

 
בעלי מקצוע